NOWOŚCI!

 

DZIAŁ W BUDOWIE :(

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla królików polecana na drugi okres tuczu i dla matek. Dla matek zaleca się uzupełnieni dawki sianem dobrej jakości.

Każdy z hodowców widział kiedyś lub częściej spotyka się z widokiem kiszonki z wysłodków o zmienionej po brzegach silosu  różnokolorowej barwie, sianokiszonki o nietypowej barwie i zmienionym zapachu, zbrylonej z szarym kożuchem kiszonce z kukurydzy, poczerniałymi kłosami zbóż itp. Są to krańcowe przykłady szkodliwego działania grzybów pleśniowych. Niestety już dużo wcześniej od tak drastycznego widoku pojawiają się w wymienionych paszach mikotoksyny, czyli metabolity grzybów pleśniowych. Są one bardzo toksyczne.

Negatywny wpływ mikotoksyn na przeżuwacze.

 

Uważa się, że dzięki specyfice przebiegu procesów przemian i trawienia bydło jest w stanie sobie poradzić w pewnym stopniu z mikotoksynami. Dzięki temu, że układ pokarmowy bydła wyposażony jest w żwacz zawierający drobnoustroje, to one wchłaniają najwięcej toksyn i je neutralizują obniżając ich toksyczność. Jednak drobnoustroje nie są w stanie całkowicie zniwelować oddziaływanie niekorzystnych toksyn, gdyż ich organizmy pozostają w tkankach zwierzęcia, a omawiane toksyny mogą wpływać niekorzystnie na bakterie i pierwotniaki. Poza tym, organizmy bakteryjne obumierają i są wykorzystywane powtórnie przez organizm bydła, przez co wpływają negatywnie na organizmy zwierząt w szczególności na młode osobniki i cielne krowy, których organizmy są szczególnie wrażliwe, podatne na czynniki chorobotwórcze. Niestety, ostatnie badania naukowców potwierdzają, że skuteczne leczenie zatrutych mikotoksynami przeżuwaczy nie jest możliwe, nie pomaga nawet zastosowanie leków chemoterapeutycznych. Najlepszym rozwiązaniem jest niedopuszczenie do rozwoju grzybów pleśniowych, czyli sporządzanie kiszonek i zbiór zbóż w idealnych warunkach. Jest to często jednak nieosiągalne w praktyce. Pozostaje jeszcze jedna metoda –zastosowanie tzw. detoksykantów.

ZOBACZ NASZĄ NOWĄ ULOTKĘ

ulotka

 

 

Mieszanki paszowe dla brojlerów w chowie przydomowym firmy NEOROL zapewniają łatwy i prawidłowy odchów oraz dobre efekty produkcyjne (przyrosty) i wysokie walory smakowe mięsa. Obecnie hodowane linie brojlerów charakteryzują się bardzo szybkim tempem wzrostu i dobrym wykorzystaniem paszy, dlatego mieszanki paszowe dla brojlerów firmy NEOROL charakteryzują się wysokimi parametrami żywieniowymi.

DKA-starter - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych do 12 dnia życia

DKA-grower - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych od 13 dnia życia do 5 dni przed ubojem

DKA-finiszer - mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla brojlerów kurzych na ostatnie 5 dni przed ubojem

 

Bardzo intensywny program żywienia KORONA przeznaczony jest dla prosiąt intensywnie odchowywanych w tych chlewniach gdzie oczekuje się wysokich przyrostów i bezpieczeństwa odchowu.

 • Superprestarter ŁASUCH + to najwyższej jakości produkt dla prosiąt od 5 dnia życia cechujący się najlepszą strawnością, zawiera dodatki przyciągające prosięta i przystosowujące do trawienia paszy stałej.
 • Prestarter GWARANT przeznaczony do stosowania w okresie od odsadzenia do 14 dni po odsadzeniu. Pozwala na bezpieczne odsadzanie, a jednocześnie utrzymuje wysokie przyrosty dobowe prosiąt.
 • Prestarter IDOL jest polecany po okresie odsadzania ma za zadanie zwiększyć przyrosty dobowe prosiąt i przystosować do dobrego wykorzystania pasz stałych. Przy odsadzaniu późnym (ok. 6 tyg.) paszę tę można stosować jako paszę odsadzeniową.
 • Starter IMPET pozwala na pełne wykorzystanie genetycznych możliwości przyrostów zwierząt, co ma bezpośredni wpływ na późniejsze niskie zużycie paszy i osiągnięcie wysokiej mięsności.

 

Firmowy program odchowu pozwala na bezpieczny odchów prosiąt możliwie niskim kosztem.

 • PP STARTER stosowany w okresie od 12 kg m.c. umożliwia osiągnięcie wysokich przyrostów i dobrego wykorzystania paszy do masy 30 kg.
 • STARTER ADPTACYJNY PW to produkt ekonomiczny w zakupie, polecany dla prosiąt i warchlaków.

 

B-KROWA MEGA 250 – Pasza dla krów mlecznych do bilansowania dawki pokarmowej z przeważającym udziałem kiszonki z kukurydzy.

Mieszanki paszowe dla kurcząt, kacząt i gąsiąt w chowie przydomowym firmy NEOROL Łączą w sobie doświadczenie, nowoczesność i jakość. Przeznaczone są dla odchowu kacząt, gąsiąt i kurcząt oraz niosek typu niesnego i ogólnoużytkowego, utrzymywanych w mniej intensywnym chowie fermowym oraz chowie zagrodowym (przydomowym). Ze względu na odpowiednio dobrane i zbilansowane składniki mieszanki te zapewniają łatwy, bezpieczny i prawidłowy odchów oraz wysokie efekty produkcyjne (poziom nieśności).

DK - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona dla kurcząt, gąsiąt i kacząt ogólnoużytkowych w okresie od 0-16 tyg. życia. Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tej mieszanki oraz optymalny poziom składników pokarmowych, witamin i minerałów umożliwiają podawanie tej mieszanki już od 1 dnia życia piskląt. Zawarte w mieszance składniki pobudzają apetyt młodych piskląt, stymulując wczesne i wysokie pobieranie paszy, a tym samym skutecznie minimalizują liczbę upadków, zapewniają duże przyrosty masy ciała, w efekcie przynosząc sukces w odchowie młodych ptaków. Mieszanka DK przygotowuje układ pokarmowy pisklęcia do białka pochodzenia roślinnego, które w późniejszym okresie będzie głównym składnikiem paszy.

DKM - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa przeznaczona do odchowu kaczek, gęsi i kurek niosek ogólnoużytkowych w okresie 0-16 tyg. życia. Wysoka strawność surowców użytych przy produkcji tej mieszanki oraz optymalny poziom składników pokarmowych, witamin i minerałów umożliwiają podawanie tej mieszanki już od 1 dnia życia piskląt. Zawarte w mieszance składniki pobudzają apetyt młodych piskląt, stymulując wczesne i wysokie pobieranie paszy, a tym samym skutecznie minimalizują liczbę upadków. Podawanie mieszanki DKM zapewnia duże przyrosty masy ciała, co w efekcie przynosi sukces w odchowie młodych ptaków.

DKM-2 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa do odchowu kaczek, gęsi i kurek niosek w późniejszym okresie od 8-17 tyg. życia. Wysoki poziom energii, białka i aminokwasów egzogennych zapewnia ptakom szybki wzrost oraz bardzo dobre przyrosty masy ciała.

KURY NIOSKI

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa DJ-NIOSKI firmy NEOROL jest uniwersalną paszą dla kur niosek na cały okres nieśności. Stanowi bardzo dobre uzupełnienie pasz przygotowywanych w gospodarstwie przydomowym. Ze względu na wyjątkowy skład wzbogaca dawkę pokarmową w niezbędne białko, energię, aminokwasy, związki mineralne i witaminy. Wpływa na podniesienie jakości jaj poprzez zwiększenie ich wielkości, lepsze wybarwienie żółtek i uzyskanie jaj o twardej skorupie oraz pozwala na utrzymanie kury w dobrej kondycji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardzo intensywny program tuczu przeznaczony dla tuczników wielorasowych i hybrydowych genetycznie przystosowanych do osiągania wysokich mięsności.

 • NEOSTARTER jest produktem dla warchlaków od 12 kg m.c. pozwalający na szybki i bezpieczny odchów.
 • NEOGROWER stosowany od 25 kg pozwala na wykorzystanie możliwości genetycznych zwierząt do szybkiego przyrostu tkanki mięśniowej. Unikalna kompozycja mieszanki, to wysokie przyrosty, dobra zdrowotność oraz gwarancja NAJNIŻSZEGO ZUŻYCIA paszy na 1 kg przyrostu masy ciała.
 • NEOFINISZER zawierający najbardziej właściwe proporcje składników odżywczych opóźnia odkładanie tkanki tłuszczowej u tuczników powyżej 60 kg m.c.

 

Firmowy program tuczu

 • PT-1 firmowa mieszanka typu grower do szybkiego tuczu, na pierwszy okres od 30 do 60-70 kg m.c. zapewnia wysokie wyniki produkcyjne i dobrą zdrowotność.
 • PT-2 firmowa mieszanka typu finiszer na drugi okres tuczu pow. 70 kg m.c.
 • T-Uniwersal Max – firmowa mieszanka o odpowiednim składzie komponentowym pozwalająca maksymalnie zwiększyć wyniki produkcyjne przy jednakowych wymaganiach żywieniowych, przeznaczona na cały okres tuczu pow. 30 kg m.c.
 • T-Farmerski – mieszanka dla tuczników utrzymywanych niskim kosztem pow. 45 kg m.c.

 

Bardzo intensywny program żywienia warchlaków i tuczników na bazie mieszanek uzupełniających (koncentratów)

 • Superkonc. PROSIE NOWE 20% z zakwaszaczem dla prosiąt w przedziale wagowym 12 do 30 kg
 • GOLDEN superkoncentrat 15/ 10 % z zakwaszaczem dla tuczników od 30 do 110 kg m.c. To koncentrat dla profesjonalistów, którzy cenią sobie niskie zużycie paszy i wysokie przyrosty, a od zwierząt wymagają bardzo wysokiej mięsności.
 • GOLD-EXTRA superkoncentrat 15/12,5% z zakwaszaczem dla tuczników od 30 do 110 kg m.c.
 • KONCENTRAT ŻYTNI (tuczniki 35-110 kg) z zakwaszaczem
 • SUPERKONCENTRAT 7,5% (tuczniki 30-110 kg) z zakwaszaczem

 

Program żywienia warchlaków i tuczników JASNY na bazie mieszanek uzupełniających (koncentratów).

 • Superkoncentrat JASNY PW z zakwaszaczem dla prosiąt w przedziale wagowym 12 do 30 kg
 • Superkoncentrat JASNY WT z zakwaszaczem dla tuczników od 30 do 110 kg m.c.

 

Linia MPU JASNY – to koncentraty oparte w 100% na śrucie sojowej HIPRO.

ZAKWASZAJ I WZMACNIAJ ODPORNOŚĆ SWOICH ZWIERZĄT

 

PROSIE MAŚLAN - superkoncentrat dla prosiąt 15-30 kg m.c.

GOLDEN MAŚLAN - superkoncentrat dla tuczników powyżej 30 kg m.c.

 

Więcej niż zakwaszacz i zwalczanie mikroorganizmów

Maślan sodu dysocjujący do kwasu mlekowego, zalicza się do grona cząsteczek mających szersze zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zaburzeń funkcji błony śluzowej przewodu pokarmowego.

MIKRO dodatek przynoszący MAKRO korzyści:

 • Łatwo się rozpuszcza i jest w pełni dostępny dla organizmu,
 • Wpływa na zwiększenie spożycia paszy – swoim charakterystycznym zapachem przypomina młodym prosiętom zapach mleka matki, przez to sprawia, że zaczynają one pobierać wcześniej i więcej paszy,
 • Poprawia strawność i wykorzystanie paszy – skutecznie stymuluje wydzielanie enzymów trzustkowych i jelitowych szczególnie amylazy, dzięki czemu zdecydowanie szybciej rozwija się układ trawienny prosięcia,
 • Wspomaga wzrost populacji pozytywnej mikroflory układu pokarmowego – działa korzystnie na bakterie Lactobacillu spp. i Bifidobateria spp., dzięki czemu wzmacnia odporność na kolonizację jelit przez bakterie gram ujemne: E. coli i Salmonella oraz skutecznie wstrzymuje namnażanie grzybów – poprawia ogólny bilans flory jelitowej,
 • Stanowi naturalne źródło energii dla komórek jelitowych – maślan sodu zwiększa wielkość kosmków jelitowych do 30%, zwiększając jednocześnie powierzchnię wchłaniania dla substancji odżywczych, a tym samym poprawia wykorzystanie paszy,
 • 30% wzrostu długości kosmków jelitowych to zdecydowany wzrost zdolności wchłaniania dla substancji odżywczych
 • Poprawa trawienia u prosiąt nawet o 40%
 • Odbudowa zniszczonych kosmków jelitowych może zużywać do 40-50% dostępnej energii, która mogłaby być wykorzystana na przyrost
 • Wykorzystaj maksymalnie potencjał genetyczny zwierząt przez zastosowanie wysokiej jakości produktów paszowych

 

Mieszanka paszowa pełnoporcjowa z kokcydiostatykiem dla królików na pierwszy okres tuczu. Szczególnie zalecana dla królików rzeźnych.

Intensywny Program Żywienia polecany dla hodowców oczekujących dużej ilości dobrze odchowanych prosiąt od każdej lochy oraz ich wysokiej zdrowotności.

 • LN – mieszanka dla loch luźnych i niskoprośnych zawierająca dużą ilość włókna, które dobrze wypełnia przewód pokarmowy zaspokajając uczucie sytości i nie pozwala na nadmierne otłuszczenie się lochy.
 • Elka Ferma – specjalistyczny produkt dla loch karmiących, od których oczekuje się najwyższych wyników produkcyjnych w postaci dużej ilości, zdrowych i dorodnych prosiąt wcześnie odsadzanych, a także najmniejszego ubytku masy ciała w trakcie laktacji ma bezpośredni wpływ na szybkość wejścia w ruję i liczbę prosiąt w kolejnym miocie.
 • L-fleszing – produkt o najwyższej koncentracji energii, białka witamin i mikroelementów oraz ziół przeznaczony na okres od odsadzenia do pokrycia którego zadaniem jest wyeksponowanie objawów rui, zwiększenie ilości wydzielanych komórek jajowych o porównywalnej wielkości co ma zaowocować dużą ilością zarodków. Duża ilość zarodków to wyraźne objawy rui i więcej urodzonych prosiąt w miocie.
 • Neomix okołoporodowy to specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla loch w okresie okołoporodowym zabezpieczająca wzmożone potrzeby loch oraz korzystnie wpływająca na przebieg porodu. Mieszanka wspomaga czynności porodowe, zapobiega zapaleniu wymienia, macicy i układu moczowego (MMA), zwiększa ilość żywo urodzonych bardziej żywotnych prosiąt, poprawia perystaltykę jelit, uzupełnia niedobory składników odżywczych, zwiększa odporność organizmu, poprawia apetyt oraz wpływa korzystnie na kondycję lochy.

 

Firmowy program żywienia loch

 • LN – mieszanka dla loch luźnych i niskoprośnych zawierająca dużą ilość włókna, które dobrze wypełnia przewód pokarmowy zaspokajając uczucie sytości i nie pozwala na nadmierne otłuszczenie się lochy.
 • L-uniwersal – mieszanka uniwersalna o specjalnej recepturze dla loch nisko i wysokoprośnych i karmiących. Pozwala uzyskać dobre wyniki produkcyjne przy jednoczesnym uproszczeniu żywienia.
 • ELKA – mieszanka dla loch wysokoprośnych i karmiących, od których oczekuje się wysokich wyników produkcyjnych.
 • L-fleszing – produkt o najwyższej koncentracji energii, białka, witamin i mikroelementów oraz ziół przeznaczony na okres od odsadzenia do pokrycia którego zadaniem jest wyeksponowanie objawów rui, zwiększenie ilości wydzielanych komórek jajowych o porównywalnej wielkości co ma zaowocować dużą ilością zarodków. Duża ilość zarodków to wyraźne objawy rui i więcej prosiąt.
 • Neomix okołoporodowy to specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla loch w okresie okołoporodowym zabezpieczająca wzmożone potrzeby loch oraz korzystnie wpływająca na przebieg porodu. Mieszanka wspomaga czynności porodowe, zapobiega zapaleniu wymienia, macicy i układu moczowego (MMA), zwiększa ilość żywo urodzonych bardziej żywotnych prosiąt, poprawia perystaltykę jelit, uzupełnia niedobory składników odżywczych, zwiększa odporność organizmu, poprawia apetyt oraz wpływa korzystnie na kondycję lochy.


Program żywienia loch na bazie mieszanek uzupełniających (koncentratów)

 • Superkoncentrat L-UNIWERSAL 20/15/10% przeznaczony do sporządzania we własnym zakresie mieszanek pełnoporcjowych dla loch nisko i wysokoprośnych oraz karmiących.
 • Superkoncentrat MLEKOMAX C plus 20/15% z zakwaszaczem przeznaczony do sporządzania we własnym zakresie mieszanek pełnoporcjowych tylko dla loch wysokoprośnych i karmiących. Specjalistyczny produkt dla loch, od których oczekuje się najwyższych wyników produkcyjnych w postaci dużej ilości dorodnych prosiąt wcześnie odsadzanych a także najmniejszego ubytku masy ciała w trakcie laktacji co ma bezpośredni wpływ na szybkość wejścia w ruję. Witamina C zawarta w produkcie MLEKOMAX wzmaga odporność także na wysoką temperaturę w okresie letnim.